Brukte vant

Vi har fått inn flere brukte vant som er klare til levering!

Tilgjengelig for øyeblikket har vi:

  • Forum A vant
  • Stadium 60 (i flere varianter)

Sparta Amfi og ungdommshallen i Sparta

Det er i 2014 innført nye krav fra det Internasjonale Ishockeyfrobundet (IIHF), som igjen er videreført i reglementet til NIHF. Dette vedrører sikkerheten overfor spillere og deres ivaretakelse (dette innebærer mer fleksibilitet og bestandigheten i glassene). Flere ishaller må bytte ut eller bygge om sine nåværende vant. I slutten av mai 2016 startet teamet vårt med bytting av vant i Sparta Amfi i Sarpsborg.

Bildene viser de nye vantene med akryl/pc:

Det gamle vantet fra Amfien ble demontert og ombygget til de nye kravene, for så deretter montert i ungdomshallen.

Slik ser ungdomshallen ut per dags dato:

I dag gjenstår det bare små justeringer innen prosjektet er ferdigstilt.

Manglerud Ishall

Isbaneteknikk er nå i full fart med å skifte ut banedekket i Manglerud Ishall på Manglerud.

Bildene viser vårt team som utfører arbeid på banen.

Banen er nå klar til støpning. Banen ble planert og rør til ny under-varme er lagt ned i sand masse. Deretter ble alt dekket med fuktsperre og ett lag med styrofoam er lagt under radonsperren over hele gulvet, med ett nytt lag styrofoam over der igjen. Over her ligger det to lag plast før det endelige kjølegulvet kan støpes. Dette består av to lag armering, kjølerør og avstandsskinner til å holde alt på plass for betong helles over og rettes av. Det er mange lag som må til før man kan legge is og spille hockey!

Som sagt er banedekket nå klart til støpning, med ankere til nye vant installert i armeringen. Vi ligger godt an i forhold til skjema for fremdrift.