Sparta Amfi og ungdommshallen i Sparta

Det er i 2014 innført nye krav fra det Internasjonale Ishockeyfrobundet (IIHF), som igjen er videreført i reglementet til NIHF. Dette vedrører sikkerheten overfor spillere og deres ivaretakelse (dette innebærer mer fleksibilitet og bestandigheten i glassene). Flere ishaller må bytte ut eller bygge om sine nåværende vant. I slutten av mai 2016 startet teamet vårt med bytting av vant i Sparta Amfi i Sarpsborg.

Bildene viser de nye vantene med akryl/pc:

Det gamle vantet fra Amfien ble demontert og ombygget til de nye kravene, for så deretter montert i ungdomshallen.

Slik ser ungdomshallen ut per dags dato:

I dag gjenstår det bare små justeringer innen prosjektet er ferdigstilt.