Knivsliping

Knivsliping til alle typer ispreparerings- og anleggsmaskiner

Kniv slipingIsbaneteknikk har eget verksted for sliping av alle typer kniver til ismaskiner og curlingskrapere. Vi har også muligheten til å slipe kniver til mange andre anleggsmaskiner også, samt sliping av rette stål-overflater.
Vi har avtaler med de fleste ishallene og utebanene om sliping av kniver. For veldig mange har vi hente/bringe tjeneste.

Kvalitetskontroll

På vårt slipeverksted har vi 2 avanserte slipemaskiner som sammen med dyktige og skolerte medarbeidere sørger for nøyaktig sliping av kniver, samt at vi utfører kontroll av knivene. Knivene blir kontrollert for at de ikke er «sprengt» eller buet i lengderetningen før sliping. Vi måler ut kniven før og etter sliping og fører logg på dette slik at du vet hvor dype hakk det var i kniven og at du vet hvor mye det er igjen av kniven.

Hvor ofte bør knivene slipes?

Generelt anbefales det at kniven byttes en gang pr. uke, på utendørsbaner noe oftere. Ved å slipe kniven jevnlig kan man unngå problemer som ellers ikke ville oppstå. Ofte kan et servicebesøk være relatert til en sløv eller ødelagt kniv.

Vår erfaring tilsier at det er viktig å slipe knivene ofte nok, samt at vi opplever at kniver har blitt ødelagt på grunn av feil knivjustering. Kniver som er «sprengt» kan i tillegg medføre økt slitasje på ismaskinens kjelke. («Sprenging» av kniven oppstår blant annet når de midtre knivboltene ikke monteres korrekt slik at is bygger seg opp mellom kniven og kjelken, slik at kniven bøyes ut ifra bjelken).

Vår erfaring tilsier at regelmessig knivsliping forbedrer arbeidseffektiviteten betydelig, og at utgiftene på sikt reduseres, for ved å jevnlig slipe knivene er det mulig å beholde dem i perfekt stand – man hindrer ulike deformasjoner, og lignende problemer som kan påvirke driften av selve ismaskinen.

Hvordan merker jeg at kniven må slipes?

Ujevn eller dårlig høvling med påfølgende dårligere iskvalitet er et godt tegn på at kniven er sløv. Mange prøver å kompensere – eller utsette knivbyttet – ved å justere mer vinkel på kniven («legge på mer kniv») – altså øke skjæredybden. Dette kan fort gi seg utslag i at det blir «bølger» i isflaten. Hakk i kniven vil merkes ved at det blir spor i isen.

tjenester-andre-450x202

Kontakt oss hvis du vil finne ut mer om knivsliping

Semjon Svartangen
Tlf.: (+47) 32 21 06 97 eller (+47) 464 66 417
E-post: semjon@isbaneteknikk.no

Knivsliping

Før og etter knivsliping utfører vi nøyaktig kontroll av hver enkelt kniv for å få best resultat – utmerket glatt og skarp kniv.