NORGES BESTE KUNSTISBANEBYGGER. Vi leverer også: VEPE/ICEPRO, JET ICE OG OLYMPIA / ICEBEAR ELECTRIC

StålBygg
StålBygg
StålBygg
StålBygg
StålBygg
StålBygg
StålBygg

Vi Bygger I Stål

Alt Innen Stål Og Sveisearbeider

Stål Som Byggemateriale

Stålbygg brukes ofte som en fellesbetegnelse på næringsbygg der stål er det viktigste byggematerialet.

Bruksområdet til slike bygg er svært bredt fra enkle uisolerte bygg for lagring, til større isolerte bygg for industri og kontorer.

Stål brukes da både som bærekonstruksjon, vegger og tak kombinert med ulike isolasjonsmaterialer.

Miljø

Stål er 100% resirkulerbart, noe som fører til lavere uttak av naturresurser.

Over 30 % av verdens stålproduksjon er basert på resirkulert skrap. Like viktig er at resirkuleringen kan gjøres igjen og igjen uten at kvaliteten forringes. Nesten alt stål blir resirkulert og stål forbrukes derfor ikke på samme måte som mange andre byggematerialer.

Stål har videre en meget høy styrke i forhold til vekt. Vektbesparelsen fører til mindre tungtransport og dermed mindre belastning på miljøet.

Kvalitet Og Byggetid

Stål har flere fortrinn sammenliknet med andre byggematerialer. Bruk av stål gir slanke konstruksjoner selv ved lange spennvidder. Tekniske gjennomføringer kan legges gjennom bærekonstruksjonen som gir en bedre utnyttelse av bygningsvolumet. Videre kan stål prefabrikeres med svært stor nøyaktighet. Dette gir stor arkitektonisk frihet uten at dette gir større utslag i kostnader og byggetid.

Stålbygg kjennetegnes ofte av en stor grad av prefabrikkering. Dette innebærer at alle byggematerialene som stålkonstruksjon, tak, vegger og beslag er produsert på nøyaktige mål før det leveres byggeplass. Dette gir svært kort byggetid som igjen gir lavere pris enn andre byggematerialer.

Bygging

Grundig planlegging og gode løsninger sørger for at selve oppføringen av bygget gjennomføres på en rask og sikker måte. Fokus på HMS og kvalitetssikring gir deg som byggherre trygghet og forutsigbarhet. Vi overleverer bygget til avtalt tid og kostnad. Du vil motta dokumentasjon på alle materialer og installasjoner som gir grunnlag for vedlikehold og bruk av bygget.

Byggeprosess

Vi ønsker at du velger Isbaneteknikk AS som din samarbeidspartner så tidlig som mulig i byggeprosessen. Vår erfaring er at et tett samarbeid mellom entreprenør og byggherre gir deg et bygg som bedre tilfredsstiller dine behov og til en lavere pris. Stålbygg har svært stor fleksibilitet og en optimal løsning vil kunne gi vesentlige besparelser for deg som byggherre.

BetongArbeider

StålBygg

Trapper Og Rekkverk

Kundetillpasset

Ta Kontakt Med Oss Idag

Prosjektgalleri

Se Flere Stålbygg