Isbaneteknikk AS – Norges Beste På Kunstis

Våre Godkjenninger

Det Tryggeste Valget - 35 År I Bransjen

Sentral Godkjenning

 

Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse.

Foretak med sentral godkjenning oppnår en enklere byggesaksbehandling i kommunen, fordi kommunen normalt skal legge den sentrale godkjenningen til grunn ved vurdering av ansvarsrett.

Sentralt godkjente foretak kan dermed vise frem beviset for sin sentrale godkjenning isteden for å dokumentere kompetansen sin i hver enkelt byggesak.

Isbaneteknikk AS har oppfylt alle krav og er Sentralgodkjent

Startbank

 

Byggenæringen Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, etablert et felles leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, kalt StartBANK.

Formålet med leverandørregisteret er å bidra til at det kun benyttes seriøse aktører i bygg- og anleggsnæringen, og at aktørene dermed kan konkurrere på like vilkår. 

Leverandører blir vurdert på grunnlag av på forhånd fastlagte objektive godkjenningskriterier, og dette gjør det enklere for næringens aktører å sikre at kontrakter inngås med seriøse bedrifter. 

Isbaneteknikk AS  har oppfylt kravene til å være registrert i StartBank

Lærebedrift

 

Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og de ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave.

For å gi lærebedriftene en mulighet til å synliggjøre at de tar samfunnsansvar, har vi etablert en merkeordning for godkjente lærebedrifter som har minst en lærling. Ordningen er både for frittstående lærebedrifter og bedrifter som er medlem av et opplæringskontor.

For å bruke merket, må bedriftene ha minst en løpende lærekontrakt.

Mestermerket er en garanti for solid fagkompetanse

 

Det er bare håndverkere godkjent av Mesterbrevnemnda som kan benytte mestermerket og mestertittelen. Tittelen og merket er en garanti for at arbeidet bygger på gode håndverkstradisjoner og er fagmessig utført. En mester tar ansvar for miljøet og følger regelverket. 

Resultater du kan være trygg på 

 

En mester er grundig og opptatt av å levere kvalitet både i gjennomføring og resultat. Det gir en sikkerhet for at investeringen du gjør svarer seg på både kort og lang sikt. Isbaneteknikk AS er en godkjent:  MESTERBEDRIFT

Ta Kontakt Med Oss Idag