NORGES BESTE KUNSTISBANEBYGGER. Vi leverer også: VEPE/ICEPRO, JET ICE OG OLYMPIA / ICEBEAR ELECTRIC

Nytt idrettsanlegg på - Hosle

Isbaneteknikk AS bygger en topp moderne kunstgress og kunstisbane med tilhørende fasiliteter.

Øvre Hosle Idrettslag er våres kunde på dette spennende prosjektet.

Oppdraget er en totalentreprise, hvor Isbaneteknikk As er hovedentreprenør. Anlegget  skal tilfredstille bruken til toppfotball og bandy.

Rundt selve banen bygges det ringmur i betong med oppkant for å tilfredstille nye miljøkrav. Samlestokker for kjølerørene legges i en egen støpt kulvert som går langs med banen (110-meter)

Isbaneteknikk leverer og monterer 3 stk. Komplette stålbygg til dette anlegget.

  • Carport med lagerbod.
  • Teknisk bygg med egen garasje til isprepareringsmaskin samt takoverbygg til fremtidig tribune.
  • Medietårn som rommer innbytterbokser, tv-plattforn, sekreteriat, boder og VIP-tribune.

Prosjektet skal overleveres sommeren 2022 – Frem til da kan du følge med på nyhetssiden vår for oppdateringer.

ISBAT - Nyheter

Ta Kontakt Med Oss Idag